Elektroninis švietimas

Centralizuotai veikiančios informacinės švietimo sistemos turi užtikrinti informacijos vientisumą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Centrinės valdžios institucijos turėtų ne tik reglamentuoti šių sistemų veikimą, bet ir nemokamai teikti minėtų sistemų diegimo paslaugas.
Šiuo metu informacinių technologijų rinkoje yra siūlomas platus spektras e. mokyklai būtinų informacinių sistemų. Pažangioje bendrojo lavinimo įstaigoje, taikančioje pažangius mokymo metodus, taupančioje išlaidas ir darbuotojų laiko sąnaudas, turėtų būti naudojamos šios informacinės sistemos:

Praėjimo kontrolės sistema užtikrina, kad į bendrojo lavinimo įstaigas patektų tik jose dirbantis personalas ir mokykloje besimokantys asmenys. Sistema veikia kaip personalo darbo laiko apskaitos dalis, yra saugoma informacija apie mokinių atvykimo ir išvykimo iš mokyklos (sistemoje kaupiama visa informacija apie visų įstaigoje apsilankiusių asmenų atvykimo ir išvykimo laikus).

Ugdymo turinio sistema suteikia galimybę mokytojams ir mokiniams gauti informaciją elektroniniu formatu. Sistemos privalumai yra esminiai: taupomos lėšos (sistema suteikia galimybę atlikti įvairius bandymus elektroninėje erdvėje, taupomos lėšos, skirtos vadovėliams ir pratybų sąsiuviniams), pateikiama informacija mokiniams, negalintiems dalyvauti pamokose dėl ligų ar kitų priežasčių, pateikiama tokia informacija, kurios nėra popieriniame formate, mokiniai gali rašyti atsiskaitymus tiek mokykloje tiek ir namuose.

Personalo ir dokumentų valdymo sistema – tai pagrindinis įrankis, leidžiantis kontroliuoti pavaldinių darbą ir operatyviai perduoti informaciją. Sistema turi dvi pagrindines funkcijas: dokumentų valdymą ir užduočių valdymą, naudojant šias funkcijas yra užtikrinamas dokumentų saugojimas neribotą laikotarpį, užduočių formavimo pavaldiniams ir jų atlikimo terminą kontrolės galimybė, personalo darbo apskaita ir greitas informacijos perdavimas.

Grįžti atgal

Naujienos

2023-02-13

Nauji patobulinimai “Integrra” sistemoje Nauji patobulinimai “Integrra” sistemoje
„Integrra“ sistemoje ir toliau tęsiama naujų funkcionalumų, galimybių kuo paprasčiau ir patogiau naudotis sistema, plėtra. Sistemoje yra patobulintas dokumentų kontekstinės paieškos funkcionalumas, kuris, panaudojus įdiegto OCR pajėgumus, gali atlikti kontekstinę paiešką ne tik Word formato failuose, bet ir PDF failo tipo prisegtukus turinčiuose dokumentuose.
2022-08-12

Naujos galimybės „Integrra“ sistemoje Naujos galimybės „Integrra“ sistemoje
„Integrra“ sistemoje, kuri paremta debesijos pagrindu, įdiegti labai svarbūs ir kasdieninį įmonės dokumentų valdymo procesą paspartinantys bei palengvinantys funkcionalumai, tokie kaip dokumentų kontekstinė paieška ir įmonių asmeninių dokumentų failų šablonų sukėlimas ir redagavimas gyvai sistemoje.
2021-08-12

„Integrra“ plėtra 2021 „Integrra“ plėtra 2021
2021 metų pirmąjį pusmetį „Integrra“ cloud DVS, kuri yra ir puiki dokumentų pasirašymo kvalifikuotu elektroniniu parašu platforma, susilaukė ypatingo dėmesio iš naujų klientų rato. Per mažiau nei 5 mėnesius mūsų klientų ratas padidėjo 46%. Verslo įmonės, švietimo įstaigos, sporto centrai, apsaugos įmonė, tarptautinis mažmeninis tinklas – visas spektras įvairiausių sektorių ir dydžio įmonių.

UAB „Idamas“, Respublikos g. 34-9, LT-87332, Telšiai.
el. paštas: info@idamas.lt

©  IDAMAS . Visos teisės saugomos